Doom at Your Service (2021): Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

เรื่องย่อ… ตอนที่นัดเจอนักเขียนที่เป็นหมอ ดงกยองได้สแกน MRI และรู้ว่าเธอกำลังจะตายในอีกสามเดือน ก่อนที่เธอจะทำใจยอมรับข่าวที่น่าช็อกนั้นได้ เธอก็ต้องมารู้ความจริงว่าแฟนของเธอแต่งงานแล้ว และเกือบจะโดนรถชน โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันครบรอบวันตายของพ่อแม่เธอ ขณะที่กำลังดูดาวตก ดงกยองจึงอธิษฐานขอให้โลกแตก

 • 1 - 1
  EP.1 Jun. 19, 2024
 • 1 - 1
  Ep.1 Jun. 19, 2024
 • 1 - 2
  EP.2 Jun. 19, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Jun. 19, 2024
 • 1 - 3
  EP.3 Jun. 19, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Jun. 19, 2024
 • 1 - 4
  EP.4 Jun. 19, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Jun. 19, 2024
 • 1 - 5
  EP.5 Jun. 19, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Jun. 19, 2024
 • 1 - 6
  EP.6 Jun. 19, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Jun. 19, 2024
 • 1 - 7
  EP.7 Jun. 19, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Jun. 19, 2024
 • 1 - 8
  EP.8 Jun. 19, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Jun. 19, 2024
 • 1 - 9
  EP.9 Jun. 19, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Jun. 19, 2024
 • 1 - 10
  EP.10 Jun. 19, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Jun. 19, 2024
 • 1 - 11
  EP.11 Jun. 19, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Jun. 19, 2024
 • 1 - 12
  EP.12 Jun. 19, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Jun. 19, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Jun. 19, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Jun. 19, 2024
 • 1 - 15
  Ep.15 Jun. 19, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 END Jun. 19, 2024