Money Game (2020) Ep.1-16 จบ: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

ซีรีส์ดราม่าเข้มข้นเรื่องนี้ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยกำลังจะล้มละลาย ภายในประเทศต่างกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเงินเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 1997 ผู้คนในคณะกรรมการบริการด้านการเงินต่างพยายามปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้อีกครั้ง

 • 1 - 1
  EP.1 Jun. 13, 2024
 • 1 - 2
  EP.2 Jun. 13, 2024
 • 1 - 3
  EP.3 Jun. 13, 2024
 • 1 - 4
  EP.4 Jun. 13, 2024
 • 1 - 5
  EP.5 Jun. 13, 2024
 • 1 - 6
  EP.6 Jun. 13, 2024
 • 1 - 7
  EP.7 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP.8 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP.9 Jun. 13, 2024
 • 1 - 10
  EP.10 Jun. 13, 2024
 • 1 - 11
  EP.11 Jun. 13, 2024
 • 1 - 12
  EP.12 Jun. 13, 2024
 • 1 - 13
  EP.13 Jun. 13, 2024
 • 1 - 14
  EP.14 Jun. 13, 2024
 • 1 - 15
  EP.15 Jun. 13, 2024
 • 1 - 16
  EP.16 END Jun. 13, 2024