Secret Royal Inspector (2020) Ep.1-16 จบ: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

ซีรีส์เล่าย้อนไปในยุคราชวงศ์โชซอน โดยเป็นเรื่องราวของผู้ตรวจราชการลับ ซึ่งตำแหน่งนี้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาปฏิบัติการพิเศษโดยตรงจากกษัตริย์ หน้าที่ของเขาจะต้องออกเดินทางไปยังพื้นที่ชนบทอันห่างไกล เพื่อรับฟังเรื่องราวของประชาชนที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับสืบการทุจริตของเหล่าขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ผู้ตรวจราชการลับของกษัตริย์เหล่านี้ เป็นตัวแทนที่เป็นรับฟังเสียงจากประชาชน เพื่อส่งต่อเรื่องราวต่าง ๆ ไปให้กับกษัตริย์โดยตรง แต่พวกเขาจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้ใครได้ พวกเขาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระตัวจริง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเหล่าผู้ตรวจราชการลับนี้ ถือเป็นต้นแบบของความยุติธรรมที่หลายคนโหยหาในยุคปัจจุบัน

 • 1 - 1
  Ep.1 Apr. 19, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Apr. 19, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Apr. 19, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Apr. 19, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Apr. 19, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Apr. 19, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Apr. 19, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Apr. 19, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Apr. 19, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Apr. 19, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Apr. 19, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Apr. 19, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Apr. 19, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Apr. 19, 2024
 • 1 - 15
  Ep.15 Apr. 19, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 END Apr. 19, 2024